Om oss

Erfarenhet:

Jag har hunnit med att arbeta inom flera olika områden, men längst inom primärvården. Har sedan 2007 eget företag som tidigare varit placerat i Umeå, men finns nu sedan ett par år tillbaka i Ystad. Jag har tagit emot både enskilda och par.
De sista 15 åren har jag arbetat med alla olika typer av diagnoser inom lättare till måttlig psykisk ohälsa, men även personlighetssyndrom.


Så här jobbar jag:

Jag arbetar problemfokuserat och lösningsinriktat, men även med fokus bakåt, för att få förståelse för hur du utvecklat de svårigheter du har idag.


Ett typiskt första möte:

Vid första samtalet får du börja med att berätta om varför du valt att söka hjälp just nu. Jag kommer att ställa många frågor till dig om hur just din livssituation ser ut, för att få så bred bild som möjligt av var de största problemområdena finns. Vi kommer att gå igenom hur dina relationer ser ut till såväl ev partner, familj och vänner. Se på hur din sömn fungerar, vila, mat, fritidsintressen osv. I slutet av samtalet försöker vi gemensamt komma överens om var de största svårigheterna finns. Du kommer att få i hemuppgift att göra en målsättning med samtalen, så vi båda jobbar i samma riktning.